Stop Soroll AP7 Valldoreix

Ahir 26 d’abril de 2023, vam presentar queixa al Síndic de Greuges de Catalunya i a la Síndica de les Persones de Sant Cugat del Vallès en relació amb el soroll provinent a l’AP7 que patim a Valldoreix i el paper de les administracions locals.

Ahir, 28è Dia Internacional per la Conscienciació Contra el Soroll, vam presentar una queixa al Síndic de Catalunya i la Síndica de Sant Cugat, per fer-los arribar el problema de contaminació acústica de l’AP7 que patim a Valldoreix i posant de relleu la inactivitat administrativa i la manca de coordinació de les administracions locals implicades. Com bé sabeu, creiem que hauríem d’estar inclosos en el projecte d’apantallament de Mas Gener (Mira-sol) per tractar-se del km i mig següent, reivindicació que vam començar junts i de la qual, en un moment donat, vam quedar exclosos.